Levensmiddelenindustrie

Homepagina > Sectoren > Levensmiddelenindustrie

Welke hygiëneprocessen moeten worden gevolgd om gezondheidsrisico's te beperken?

De levensmiddelenindustrie is een sector waar veel op het spel staat op gebied van reiniging en desinfectie, in het bijzonder voor verpakkingsruimten, cleanrooms, enz… In de medische omgeving houdt het risico essentieel verband met gezondheid maar in de voedingsmiddelenindustrie is het risico ook financieel want het houdt verband met de productiekwaliteit van de eindproducten. Hoe zijn gezondheidsrisico’s te beheersen? Oxy’Pharm heeft een compleet hygiëneconcept ontwikkeld op basis van reiniging door stoom en geautomatiseerde desinfectie. Behandelingen die voldoen aan de huidige normen, volledig biologisch afbreekbaar en veilig voor de gezondheid van de eindgebruikers.

Sanivap,
reiniging met stoom

Een studie uitgevoerd in samenwerking met het CNTSV (Centre National de Formation des Techniciens des Services Vétérinaires) bevestigt het belang van de Sanivap-stoommethode en maakt het een krachtig hulpmiddel voor het beheer van voedselveiligheid. De verkregen resultaten zijn eenstemmig en bevestigen dat deze methode een zeer relevante techniek is die beschikbaar is voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een hygiëneplan in de levensmiddelenindustrie. De veelzijdigheid van stoom maakt het mogelijk om alle soorten oppervlakken te behandelen die geschikt zijn voor reiniging met stoom. De verscheidenheid aan aangeboden accessoires zorgt voor een betere toegang tot moeilijk te reinigen gebieden. De apparaten bevatten geen enkel chemisch product en er is geen risico dat restproducten achterblijven op de gereinigde oppervlakken.

Nocotech,
 geautomatiseerde desinfectie

De functie van desinfectie is essentieel in de voedingsmiddelenindustrie. Voedselveiligheidsvraagstukken hebben een grote plaats ingenomen in de hedendaagse samenleving. Om aan deze verhoogde eisen te voldoen, verlaagt de Nocotech-oplossing de microbiologische risico’s en beschermt op die manier de eindgebruiker. Een geautomatiseerde oplossing gebaseerd op de gecombineerde werking van een behandelingsapparaat en een product voor desinfectie of insectenverdelging. De behandeling is volledig biologisch afbreekbaar, uiterst milieuverantwoord en veilig.

Glosair, geautomatiseerde desinfectie met geavanceerde technologie

Verder is de Glosair-oplossing ook gebaseerd op de gecombineerde werking van een geautomatiseerd apparaat voor oppervlaktebehandeling en een desinfecterend product. Bovendien is dit een geavanceerde technologische oplossing die het gemakkelijker maakt om alle behandelingen te controleren en te traceren. De Glosair-oplossing maakt het dus ook mogelijk een kwalitatieve follow-up te verzekeren bij de gebruikers.