Nieuws

Homepagina > Nieuws > Het woord is aan u!

Apenpokken: ageren tegen de overdracht van apenpokken dankzij een ecologisch verantwoorde desinfectieoplossing

Op 23 juli jongstleden riep de WHO een noodtoestand voor de volksgezondheid van internationaal belang uit met betrekking tot de

Dr. Didier Lecointe, Voorzitter van CLIN

Met het Nocotech-concept, bespaart ons personeel kostbare tijd. De desinfectie van de eerste hulp- en reanimatieruimte duurt nu twee uur,

Pr. Alain Sarasin, Onderzoeksdirecteur bij CNRS

In een laboratorium dat kankerrisico’s analyseerde, was het gebruik van kankerverwekkend materiaal niet ideaal. Dat is één van de redenen